Menu
Twój Koszyk

Formularz odstąpienia od umowy

Załącznik nr2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

Adresat:

Aptissen Polska Sp. z o.o. 

ul. Marynarska 21

02-674 Warszawa

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*):

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

 

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

...............................................................................................................................................

 

 

Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

Adres Konsumenta(-ów)

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

...............................................................................................................................................

 

Podpis Konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

...............................................................................................................................................

 

Data

 

...............................................................................................................................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Na naszych stronach używamy technologii, takich jak pliki cookie, do zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu personalizowania treści oraz analizowania ruchu na stronach i w Internecie Polityka cookies Polityka prywatności.